DDD Služby KlabanDeratizace


Deratizace je proces hubení škodlivých hlodavců (potkanů, myši, křečků) různými prostředky. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy). Zmapuje se dané prostředí a položí se nástrahy. Používají se obyčejné krabičky nebo třeba dražší, kde se daná nástraha upevní na pevno. Dále se používají venkovní nástrahy, jsou odolnější vůči poškození a počasí. Posléze podle domluvy či množství škůdců se pravidelně kontrolují nástrahy a vyměňují se za nové.


Příklady použití

Místo služby je dáno zákazníkem, např. pekárny, drůběžárny, zemědělské chovy, smíšené potraviny.

Základní používané přípravky

Hubex - Červenohnědá tuhá nástraha ve tvaru válečku o průměru 3cm s otvorem uprostřed, který slouží k zavěšení nebo uchycení. Zaručuje vysokou atraktivitu pro cílené druhy, snadnou a bezprašnou manipulaci. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu, výrobnách a skladech krmiv, správních budovách, obchodních střediscích apod.

Granule Ratimor - Je rodenticid ve formě granulí s aktivní látkou bromadiolonem určený k hubení myši domácí a černých nebo šedých potkanů. Vyznačuje se vysokou účinností v malém množství rodenticidu. Je menším nebezpečím pro necílové druhy (psi, kočky, domácí zvířata) díky přidané látce Bitrex (chuťový odpuzovač pro necílové druhy jako jsou psi, kočky, a jiní domácí mazlíčci).

Racumin Foam - Rodenticidní nástraha ve formě pěny v tlakové láhvi určená pro profesionální použití k hubení škodlivých hlodavců (myš domácí, potkan) ve vnitřních prostorech.

A mnoho dalších jedů, nástrah, sprejů určených k deratizaci.Deratizační stanička
Deratizační stanička


Copyright © 2018, Bc. Jan Suchomel