DDD Služby KlabanDezinfekce


Dezinfekce hubení škodlivých mikroorganismů. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí. Cena za tu službu odpovídá na velikosti objektu a hlavně na spotřebě a kvalitě dezinfekčního přípravku. Laserovým měřákem se změří plocha, která se desinfikuje stěny, stropy a podlahy.

Dále nabízíme naším zákazníkům službu mytí. Tato služba je doplňková ke službě dezinfekce. Mytí provádíme vysokotlakými stroji. Pod článkem ve fotogalerii můžete vidět příklad neumytého a umytého výkrmu prasat.


Příklady použití

Místo služby je dáno zákazníkem, např. zemědělsko-obchodní družstva, drůbežárny, výkrmné stanice.

Základní používané přípravky

SHIFT (alkalický kapalný detergent pro silně znečištěné stáje) - Zvyšuje účinnost následných dezinfekčních přípravků. Úspora až 1/2 vody a času. Odstraňuje tvrdost vody. Pomáha odstranit zaschlé organické nečistoty, emulguje tuky.

GPC8 (plošná dezinfekce stájí a vet.nástrojů s glutaraldehydem a kvartérní amoniovou solí)- Baktericidní, fungicidní, sporocidní a virocidní. Rychlý - po jednominutovém působení zabrání růstu plísní až na 4 měsíce. Dlouhodobě bakteriostatický na ošetřeném povrchu - 8 týdnů po aplikaci.

BIOCID 30 ® (plošná kapalná jodoforová stájová dezinfekce) - Baktericidní, fungicidní, virucidní a sporocidní. Dlouhodobě bakteriostatický na ošetřeném povrchu - 8 týdnů po aplikaci. Po pětiminutovém působení při 0,5 % je sporocidní. Účinný i v přítomnosti organického materiálu.

BIOGEL - Velmi efektivní přípravek, který při mití pomáhá odstanit 80% mikroorganismů. Znižuje spotřebu vody.

VIROCID® - Je extrémně koncentrovaná dezinfekce se synergickým (společným) účinkem 4 různých aktivních složek. Díky tomu vykazuje úžasnou účinnost již při nízkých koncentracích (0,25 - 0,5%), a to proti VŠEM mikroorganismům - bakteriím, virům, houbám a spórám. VIROCID® má velmi dlouhý reziduální efekt (dlouhodobá účinnost) a může být aplikován různými způsoby (sprejování, pěnování) bez ohledu na kvalitu povrchu.

KICKSTART - Tekutá směs stabilizovaného peroxidu vodíku, kyseliny octové a kyseliny peroctové, stabilizátory a povrchově aktivní látky. KICK-START inaktivuje většinu druhů mikroorganismů ve vteřině, bez ohledu na teplotu a přítomnost organického materiálu. Efektivní ve studených podmínkách, v přítomnosti organického materiálu a v tvrdé vodě. Unikátní složení je velmi dobře pufrováno a stabilizováno, takže je zajištěna stabilita dva roky bez ztráty účinnosti i po naředění.

Fogit - Vysoce účinný koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s rozšířenou použitelností pro dezinfekci ploch a povrchů a prostorovou dezinfekci při aplikaci přípravku fogováním. Fogit je určen převážně pro dezinfekci v chovech hospodářských zvířat.

Chirox - Je špičkový práškový dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi moderního aktivního kyslíku. Jedná se o univerzální dezinfekci pro nejširší oblast použití s vysokou účinností a výhodnými uživatelskými vlastnostmi. Přípravek neobsahuje chlór.

Dikonit - Granulovaný vysoce účinný dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru pro nejširší použití ve zdravotnictví, zemedělství i v oblasti komunální hygieny.

A mnoho dalších přípravků určených k dezinfekci.Fumigace
Fumigace
Dezinfekce
Dezinfekce
Výkrm - špinavý
Výkrm - napěnovaný Biogelem
Výkrm - čistý
Výkrm - čistý

Copyright © 2018, Bc. Jan Suchomel