DDD Služby KlabanDezinsekce


Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení škodlivého hmyzu. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí. Hubí se nebezpečný bodavý hmyz sršni, vosy a včely.


Příklady použití

Místo služby je dáno zákazníkem. Provádíme ochranu před škudci, jednorázové zásahy ve výrobních a skladovacích objektech. Dále v prodejnách a supermarketech.

Zíkladní používané přípravky

ACTELLIC 50 EC - Pirimiphos-methyl působí jako dotykový, požerový a dýchací jed s výrazným hloubkovým účinkem. Tento insekticidní přípravek se používá k hubení škodlivého hmyzu a roztočů ve skladech a provozech.

RELDAN 22 - Širokospektrální insekticidní postřik RELDAN 22 určený k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, semenných porostech brukvovité zeleniny, chryzantémách, k asanaci prázdných skladů, které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin a rostlinných produktů (postřik na skladištní škůdce, obilní škůdce) a blýskáčka řepkového na řepce a hořčici.

K-Obiol® EC 25 - Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou k ochraně před skladištními škůdci napadajícími zrno (pšenici, žito, ječmen, kukuřici a oves) za předpokladu, že bude uskladněno déle než 6 týdnů.

Duracid Vespe - Aerosolový insekticid na boj proti lezoucímu a létajícímu hmyzu a zvlášť proti vosám (sršňům ohrožujících lidská obydlí). Použití v domácnostech a v komunální sféře.

A mnoho dalších postřiků, sprejů, dýmmovnic, lepovích pastí určených k dezinsekci.


Lepové pasti
Mravenci požírající nástrahu

Copyright © 2018, Bc. Jan Suchomel