DDD Služby KlabanPlynování (Fumigace)


Plynování obilí se provádí v uzavřených halách, silech nebo případně jiných zemědělských komodit. Plynování má přesně stanovená pravidla (dávkování přípravku, doba působení přípravku, způsob aplikace, zajištění objektu, odvětrávání, atd.) a závisí na dalších činitelých, jako je teplota, vlhkost, hermetizaci skladu, druh škůdce a stupeň napadení.


Příklady použití

Místo služby je dáno zákazníkem. Vetšinou plynování provádíme u naskladněných surovin na hromadách či silech

Základní používané přípravky

Phostoxin - Fosfid hlinitý ve formě tablet vyvíjejících ve vlhku fosforovodík se používá proti běžně se vyskytujícím skladištním škůdcům (insekticidní, akaricidní, rodenticidní účinek) obilí, rýže, osiv, semen apod. v silech, skladech, mlýnech a dalších uzavřených prostorech.

Delicia Gastoxin - Přípravek s insekticidním, akaricidním a rodenticidním účinkem ve formě tablet, uvolňujících účinnou látku, určený k hubení skladištních škůdců v uzavřených prostorech fumigací.


Plynování obilí
Tablety Phostoxin

Copyright © 2018, Bc. Jan Suchomel